logo
find-us-on-facebook
Job Announcement
AnAnA Computer
Job Title : បុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់សំភារ
Location : Phnom Penh
Vacancy Type : Sales / Marketing
Education : All levels
Number of Hirelings : 1
Introduction :

អាណាណា កុំព្យូទ័រ គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ និងបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនកំព្យូទ័រដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។  កំណត់ត្រា និងបទពិសោធន៍ទីផ្សារ របស់យើងបានធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេនៅកម្ពុជាផ្នែកដំណោះស្រាយពត៌មានវិទ្យា រូមបញ្ចូលទាំង systems integration, networking, hardware, and software ។ ចាប់តាំងពីពេលបង្កើតឡើង ក្រុមហ៊ុន អាណាណា កុំព្យូទ័រ បានផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាកម្មដែលដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងផ្តោតទៅលើបទពិសោធន៍ក្នុងការទិញរបស់អតិថិជន។
បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន អាណាណា កុំព្យូទ័រ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើននាក់សម្រាប់មុខតំណែងជា បុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់សំភារ
 

Job Requirement :

•    កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីបរិញ្ញាប័ត្ររងផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីកម្ម ឬផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនិងពត៌មានវិទ្យា
•    យ៉ាងហោចណាស់មានបទពិសោធន៍១ឆ្នាំ ទៅ ២ឆ្នាំខាងផ្នែកលក់ក្នុងបន្ទប់តាំងសម្ភារៈ ឬផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនិងពត៌មានវិទ្យា
•    មានចំនេះដឹងអំពីផលិតផលនិងដំណោះស្រាយផ្នែកពត៌មានវិទ្យា
•    មានការទំនាក់ទំនងល្អនិងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន
•    ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនកាន់តែប្រសើរ
•    អាចនិយាយភាសាអង់គេ្លសបានល្អ ឬភាសាដ៏ទៃដូចជាចិន និង វៀតណាមកាន់តែប្រសើរ
 

Job Duties :

•    ទទួលបានគ្រប់ចំនួនផែនការដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានដាក់អោយ
•    ទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនដែលមកបន្ទប់ដាក់តាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន អាណាណា កុំព្យូទ័រ
•    សាកសួរទៅកាន់អតិថិជន និងស្វែងយល់ពីតម្រូវការ
•    របស់អតិថិជនក៏ដូចជាតម្លៃ ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
•    ផ្តល់ការប្រឹក្សារអំពីផលិតផលដែលសមស្របដូចជា គ្រឿងបន្លាស់ និងសម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការលក់ បុគ្គលិកត្រូវទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់អតិថិជនចំពោះលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃផលិតផល ឬក៏អាចចរចាតម្លៃលក់ នៃផលិតផលនោះ
•    ចូលរួមក្នុងសក្តានុពលនៃការលក់ ក៏ដូចជាទាក់ទងទៅអតិថិជនចាស់ ដើម្បីសាកសួរពីការពេញចិត្តក្នុងការទិញរបស់ពួកគេ ឬក៏អាចសួរពីតម្រូវការផលិតផលថ្មីរបស់ពួកគាត់។
•    រាយការណ៍អំពី បញ្ហារបស់អតិថិជនទៅកាន់ប្រធានផ្នែកលក់នៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់សម្ភារៈ  ក្នុងករណីពួកគាត់មិនអាចដោះស្រាយជាមួយភ្ញៀវបាន
•    ត្រូវធានាថាការបង្ហាញមានភាពត្រឹមត្រូវ និង រៀបចំផលិតផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់សម្ភារៈ
•    រៀបចំរបាយការណ៍នៃការលក់ប្រចាំថ្ងៃ និងសប្តាហ៍ ទៅកាន់ប្រធានផ្នែកលក់នៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់សម្ភារៈ

Posting Date :
July-10-2018
Closing Date :
July-21-2018
How to apply :

ទីតាំងការងារ³ ធ្វើការងារនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុងភ្នំពេញ
ថិរវេលា³  ការងារពេញម៉ោង

បេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យនៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនដែលមានអាសយដ្ឋានៈ អគារលេខ ៩៥ ផ្លូវព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ  លេខទូរស័ព្ទ (៨៥៥) ២៣ ២២៦ ៦២២/០៨១ ៨៣១ ៥១៦/០៦១ ២២៦ ៦៤៨ ឬ តាមរយៈអ៊ីមែល៖ career@mekongnet.com.kh    

ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ២១ សីហា  ឆ្នាំ២០១៨    
 

Contact Detail :
Name : AnAnA Computer
Mobile : 081 831 516/061 226 648
Tel : (885) 23 226 622
Fax : (855) 23 224 500,
Email : career@mekongnet.com.kh
Address : AnAnA Building: #95, 4th floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh
Web Site :

SEND ME THIS JOB DESCRIPTION

*NEW*: Have you tried "My Favorites" feature? You can keep track of all your favorite jobs so that you do not
need to always email them to yourself. Just register, login, and start adding jobs to "My Favorites".

Email :
If you do not see the email, please check your junk folder. Also remember to mark CRA emails as "safe"
Type the code shown :


L